Zeyinburnu Gümrük Müdürlüğü

08 Kasım 2022Tarihçe ve Yerleşke

04.10.2006 tarihli 26309 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan Müdürlüğümüz Bilge Sisteminde 343300 kod ile 21.05.2012 tarihi itibariyle Sahil Kennedy Cd. Liman Sok. No:1 Zeytinburnu-İstanbul adresinde faaliyete geçmiştir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz 1. sınıf Gümrük Müdürlüğü olup, İhtisas Gümrük Müdürlüklerinin yetkisine giren işlemler dışında Gümrük Yönetmeliğine ve yapılan görevlendirmeye göre Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 24/07/2013 tarihli 2013/28 sayılı Genelge kapsamına giren Kumanya, Yakıt ve İhrakiye işlemleri, Özel Fatura ile bu işlemlere bağlı ihracat, transit, ithalat, yolcu işlemleri, gemi takip programı ile gemilerin geliş-gidiş kontrollerini yürütmek, demirleme sahalarında bulunan gemilerin tamir bakım için ilgili tamirci personeli ve gemi personeli değişimi giriş çıkışında hudut kapısı yetkisine haiz bulunmaktadır. 

İletişim Bilgileri
Adres    : Sahil Kennedy Cd. Liman Sok. No:1
Zeytinburnu / İSTANBUL
Telefon : 0 212 679 10 82
Faks      : 0 212 679 10 42
E-posta : zeytinburnu@ticaret.gov.tr