Erenköy Gümrük Müdürlüğü

08 Kasım 2022Tarihçe ve Yerleşke

Erenköy Gümrük Müdürlüğü ilk olarak 19.09.1988 tarihinde Erenköy Giriş Gümrük, 31.10.1988 tarihinde Erenköy Çıkış Gümrük Müdürlüğü olarak İstanbul Anadolu Yakası Kayışdağı mevkiinde kurulmuştur.
640 sayılı Kararname ile (Mülga) Müsteşarlığımızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak yeniden 29.11.2011 günlü 2011/2474 sayılı Karar ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Erenköy Gümrük Müdürlüğü adı altında faaliyetine devam etmektedir.
Bütün alanın yüzölçümü 328.960 m2 olup, Erenköy Tasfiye İşletmeleri Müdürlüğünün bünyesinde bulunan ve Gümrüğümüz denetiminde faaliyet gösteren 1 adet (2800 m2) Geçici Depolama yerleri faaliyetine devam etmektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

A Sınıfı Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Her türlü ithalat, ihracat ve transit işlemlerini yapmaya yetkili olup, bunun yanında;

  • 90 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) gereğince AB menşeli olmayan 94.01, 94.02 ile 94.03 tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın, (mobilya vb. )
  • 96 Seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) gereğince AB menşeli olmayan 41 inci fasılda (41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 41.06 hariç) yer alan işlenmiş derinin, 42 nci fasılda yer alan ve tebliğde GTİP’leri belirtilen deriden mamul eşyanın,
  • 96 Seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) gereğince AB menşeli olmayan ayakkabıların,
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/3 Sayılı Genelgesinin 2. Maddesi gereğince genelgenin 2 nolu ekinde yer alan tarife pozisyonları belirtilen küçük ev aletlerinin,
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/3 Sayılı Genelgesinin 5. Maddesi gereğince herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın, 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan "Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası" ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca "Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası" nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç)
  • Serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya, İhtisas Gümrüğü olarak yetkilidir.
  • Ayrıca, İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair 01.03.2001 tarihli 24333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü kapısı olarak;

Faaliyet göstermektedir.

İletişim Bilgileri
Adres    : Kayışdağı Yolu Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul
Telefon  : 0216 364 29 75 / 0216 364 29 76
Faks       : 0216 364 29 85
E-mail    : isterngm@ticaret.gov.tr