Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

08 Kasım 2022

Tarihçe ve Yerleşke

Müdürlüğümüz, ilk teftişini 1968 yılından Haramidere Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü olarak vermiş olup, 11.03.2010 tarihli 27518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü olarak isim değiştirerek bugünkü adını almıştır. İdaremiz 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda; ithalat, ihracat, transit ve antrepo işlemlerini yürütmekte olup, 13.112012 sayılı 28466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 100 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği’ne (Gümrük İşlemleri) istinaden de solvent ve bazı petrol ürünleriyle ilgili İhtisas Gümrük Müdürlüğü olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 28.12.2011 tarih ve 601-5966-36037 sayılı yazıları doğrultusunda Haramidere Gümrük Muhafaza Müdürlüğü de 30.12.2011 tarihi itibariyle kapatılarak bu müdürlüğün görev ve sorumlulukları da müdürlüğümüze devredilmiştir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz 2005/37 sayılı Gümrük Genel Tebliği ile Ham Petrol ve Akaryakıt ürünleri 02.08.2006 tarihli, 26247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile değişik 25.06.2005 tarihli, 25856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 38 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği ile de LPG’nin serbest dolaşıma giriş işlemleri ile ilgili ihtisas Gümrük Müdürlüğü olarak yetkilendirilmiştir.

Müdürlüğümüz denetimi altında bulunan antrepolarda depolanan motorin, fuel oil, benzin, jet yakıtı ve LPG’nin ithali, ihracı ve transit işlemleri yapılmaktadır.

Ayrıca TÜPRAŞ tarafından üretilen ve ihraç kayıtlı olarak ortak depolama olarak Müdürlüğümüz denetimindeki antrepolar içerisinde bulunan milli tanklara alınan jet yakıtlarının AHL’de bulunan antrepolara sevk edilmesini ve Müdürlüğümüz yetki alanında bulunan Ambarlı limanına yanaşık bulunan gemilere ihrakiye kapsamında verilecek yakıtların teslim işlemlerinde yürütmektedir.

İletişim Bilgileri
Adres     : Dolum Tesisleri yolu Ambarlı-Avcılar/İSTANBUL
Tel          : 0212 676 60 62
Faks       : 0212 676 80 90
E-posta  : isthrdgm@ticaret.gov.tr