Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

08 Kasım 2022

 

Tarihçe ve Yerleşke

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, 04.09.1996 tarih ve 22747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “1615 Gümrük Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Gümrük Yönetmeliğinin 1 Nolu Ekinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile kurulmuş ve İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı olarak 16.09.1996 tarihinde fiilen faaliyete başlamıştır.

15.01.2001 tarihinde Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi Kapsamında Bilgisayar (Otomasyon) Sistemine geçmiş, 23.01.2012 tarihinde ise Doküman Yönetim Sistemini kullanmaya başlamıştır.

Müdürlüğümüz Ambarlı Liman Kompleksinde bulunmakta olup, hizmet binamızın mülkiyeti Arpaş Liman Hizmetleri İşletmesine aittir. Hizmet binamız, Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi kapsamında işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılacak şekilde tasarlanmıştır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü her türlü gümrük işlemini yapmaya yetkili gümrük idaresidir. İhtisas uygulamasına tabi eşyadan;

  • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri kapsamı atıkların ve metal hurdaların,
  • Gübrelerin ( “3102.30 Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç), 3102.40 Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları, 3102.50 Sodyum nitrat, 3102.60 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları,)
  • Avrupa Birliği menşeli olmayan 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dâhil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri..”
  • İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğe göre “Gıda” ürünlerinde yetkili ihtisas gümrüğüdür.
  • Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Liman Kompleksi içinde yer alan 5 liman sahasında hizmet vermektedir.

İletişim Bilgileri
Adres    : Marmara Mahallesi Liman Caddesi
No:49 Kat:2 Beylidüzü/İSTANBUL
Tel          : 0212 875 70 71-72
Fax         : 0212 875 28 08
E-posta  : istambgm@ticaret.gov.tr