AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü

08 Kasım 2022

Tarihçe ve Yerleşke

Gümrük Müsteşarlığı, 02/07/1993 günlü 485 sayılı "Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Başbakanlığa bağlı bir Müsteşarlık olarak organize edilmiştir. Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, 17/09/1999 günlü 23819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/13314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile AHL Giriş Gümrük Müdürlüğü ile AHL Çıkıs Gümrük Müdürlüğü birleştirilerek AHL Gümrük Müdürlüğü adı altında faaliyete devam etmekte iken ismi, 11/03/2010 tarihli, 27518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 16/2/2010 tarihli, 2010/176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 

Gümrük Müdürlüğümüz AHL Kargo terminalinde bulunan, DHMİ tarafından tahsis edilen ve 07/05/2009 tarihinde depreme karşı güçlendirmesi tamamlanan binada hizmet vermektedir.

Modernizasyon Projesi kapsamında ihracat, ithalat. özet beyan, transit, antrepo ve diğer gümrük işlemleri 04/08/1998 tarihinden itibaren bilgisayar ortamında yürütülmektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Gümrüğümüz A sınıfı Gümrük Müdürlüğü olarak her türlü ithalat, ihracat transit işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri arasında sayılmakta olup her türlü gümrük işlemlerinin yanı sıra Gümrüğümüzden yoğun olarak elektronik eşya, ilaç, ilaç hammaddesi, diğer ham, yarı mamul ve mamul ürünler, kozmetik, sanayi ürünleri aksam ve parçaları, değerli madenler ve tekstil yan ürünleri (etiket, rivet fermuar) gibi eşyaların ithal, ihraç ve transit işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüze havayolu ile gelen eşyaların bir kısmı, Tuzla Tersanesinde bakım ve onarımda olan yabancı bayraklı gemilere verilen bakım onarım ve işletme malzemeleri, bir kısmı ise İstanbul Boğazından geçen yabancı bayraklı gemilere verilen işletme ve donanım malzemesi olması nedeniyle bu ve benzeri hizmetler gibi hizmetler önemli miktarda döviz girdisi sağlayarak ülkemiz ekonomisine çok önemli miktarda katma değer yaratmaktadır.

İletişim Bilgileri
Adres    : AHL Gümrük Müdürlüğü Yeşilköy/İSTANBUL
Tel         : 0 (212) 465 52 40-44-45-46
Faks      : 0 (212) 465 52 47
                 0 (212) 465 53 77
E-Posta : istahlgm@ticaret.gov.tr