İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

08 Kasım 2022Tarihçe ve Yerleşke

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 29.07.1994 tarihli,22005 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mülga 1615 sayılı Gümrük Kanununun uygulanmasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 1 Nolu ekinde İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, brüt 460.000 M2 ‘lik alana sahip kurucu ve işleticisi İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi A.Ş. (DESBAŞ) olan Serbest Bölgede mülkiyeti anılan işletici firmaya ait hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü; Her türlü ithalat,ihracat, transit işlemlerinin yanında Avrupa Birliği menşeli olmayan Gümrük Tarifesinin 41 faslında yer alan işlenmiş derinin ( 41 faslın tamamı 41.01, 41.02,41.03,41.04, 41.05, 41.06 hariç) 42 fasılda yer alan deriden mamul bazı eşya ile 64 fasılda yer alan eşyanın ithalat işlemlerini yapmaya yetkili 1. Sınıf gümrük idaresidir.
İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinde mukim firmalardan 138 adetinin üretici, 455 adedinin alım-satım, geriye kalan 88 adedinin de muhtelif iş alanlarında faaliyet gösterdiği göz önünde bulundurularak bu firmaların yurt dışından getirip serbest bölgeye aldıkları veya Türkiye Gümrük Bölgesinden getirip serbest bölgeye aldıkları eşyanın serbest dolaşıma giriş, ihracat ve transit gibi her türlü gümrük işlemleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. İthalat ürünlerini başında ayakkabı, ham ve işlenmiş deri, tekstil ürünü ve tekstil yardımcı maddesi, torna tezgahı ve iş makinaları vs. gibi sanayi ürünleri gelmekte olup, ihracat eşyasının başında da yine tekstil ürünü, ambalaj ürünleri , gıda maddeleri, makine ve oto yedek aksamı, alüminyum , demir çelik aksamları, inşaat malzemeleri, iş makinaları vb. gibi ürünler gelmektedir.

İletişim Bilgileri
Adres    : İstanbul Deri ve Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Orhanlı Mevki Tuzla/İSTANBUL
Tel          : 216 394 18 87 / 394 19 07
Faks       : 216 394 19 21
E-posta  :  istdsbgm@ticaret.gov.tr