Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

26 Mayıs 2023Tarihçe ve Yerleşkesi

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğüne bağlı A sınıfı gümrük müdürlüğü olarak kurulmuştur. 17.09.2000 günlü, 23819 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren bazı gümrük idarelerinin kapatılmasına ilişkin 1999/13314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Müsteşarlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 17.09.1999 günlü, 1999/21 sayılı genelgesi uyarınca Haydarpaşa Çıkış Gümrük Müdürlüğü 06.03.2000 tarihinde Haydarpaşa Giriş Gümrük Müdürlüğü’ne ilhak edilmek suretiyle Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü adı altında faaliyetine devam etmekteyken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki 29/11/2011 tarih ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi eki uyarınca taşra teşkilatında ekli listede belirtilen Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bu Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak aynı listede belirtilen Müdürlükler kurulmuştur. Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü, 340900 gümrük kodu ve hizmet binası TCDD Liman İşletmesine ait olan Burhan Felek caddesi Üsküdar/İstanbul adresinde hizmet vermektedir.

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz A Sınıfı gümrük müdürlüğü olarak her türlü gümrük faaliyetlerini yapabilmektedir. Ayrıca deri ve deriden mamul eşya, düz cam eşyalar ile gıda konusunda ihtisas gümrüğü olarak hizmet vermektedir.

Antrepo Geçici Depolama Yeri Durumu

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünün görev alanında faal durumda 6 adet A Tipi, 14 adet C Tipi Antrepo ve 1 Adet Geçici Depolama yeri mevcuttur(TCDD’ye ait).

İletişim Bilgileri
Adres    : Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü
Burhan Felek Caddesi Üsküdar / İstanbul
Tel          : 0 216 345 03 00-01
Faks       : 0216 336 92 50
E-Posta  :  isthaygm@ticaret.gov.tr