AHL Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

08 Kasım 2022Tarihçe ve Yerleşke

15.06.1985 günlü 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3218 sayı ile Serbest Bölgeler Kanunu yürürlüğe girmiş ve bu Kanuna bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 90/220 sayılı 03.03.1990 tarihli kararı ile AHL Serbest Bölgenin sınırları belirlenmiş, 01.09.1990 tarihinde de Gümrüğümüz faaliyete geçmiştir. 43.604 m2 kapalı alana, 40.000 m2 açık alana sahip bölgede ruhsat sahibi firma sayısı 220 adet olmakla birlikte, faaliyette bulunan firma sayısı ise 193 adet olup, işletici olarak İstanbul Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. yetkili kılınmıştır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Üçüncü ülkelerden bölgeye genellikle bilgisayar, bilgisayar aksam ve parçaları, pos cihazı, pos cihazı aksam ve parçaları, muhtelif elektrik ve aydınlatma malzemeleri getirilmekte olup, bilgisayar, aksam ve parçaları ile pos cihazı, aksam ve cihazları serbest dolaşıma giriş rejimine tabii tutulmakta ise de muhtelif elektrik ve aydınlatma malzemeleri genelde bölgeden üçüncü ülkelere gönderilmektedir.

  • Avrupa’dan üçüncü ülkelere gönderilmek üzere ilaç, kalp kapakçığı, stent, suni damar gibi tıbbi malzemeler gelmektedir.
  • Türkiye’den bölgeye genelde hazır giyim eşyası ihracı yapılmakta, bu eşya da TIR Karnesi ile Avrupa’ya gönderilmektedir.
  • Freeshop mağazalarında satılmak üzere gıda maddesi ve hediyelik eşya ihracatı yapılmaktadır.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kumar makineleri transit edilmektedir.
  • Otomotiv ve makine sektöründe kullanılmak üzere imal edilen dişli rotor plaka vb eşyaların yurtdışındaki otomotiv firmalarına ihracı gerçekleştirilmektedir.

İletişim Bilgileri
Adres     : İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi
34830 Yeşilköy, İstanbul
Tel          : 0212 465 00 69
Faks       : 0212 465 00 70
E-Posta  : istasbgm@ticaret.gov.tr