İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

08 Kasım 2022


Tarihçe ve Yerleşke

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatının yeniden yapılanmasıyla ilgili 22/12/2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak kurularak 2012/Ocak tarihinde İstanbul Ambarlı Limanında faaliyete başlamış, daha sonra Müdürlük bağlantısı olarak 1 Bölge Amirliği ile 5 ayrı Kısım Amirliği kurulmuş olup, Müdürlüğün denetiminde GMR-413 FATİH isimli 1 adet Ani Müdahale Motorbotu, GMR-401 ve GMR-402 isimli 2 adet Devriye Motorbotu ve 1 adet küçük devriye teknesi mevcuttur.

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Müdürlük yetkilerini; 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, Adli Kolluk Yönetmeliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği ve göreviyle ilgili diğer mevzuattan almaktadır.
Müdürlük asli görevi özetle; adli kolluk birimi olmasından dolayı Cumhuriyet Savcılarının talimatıyla görev bölgesinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında arama, inceleme, el koyma, yakalama, gözaltına alma, ifade alma, sorgulama ve tutuklama işlemlerini yapmak ve adli soruşturmaları yürütmek, her türlü kaçakçılık faaliyetine yönelik önleme, izleme ve araştırma yaparak gerekli tedbirleri almak, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yapmak, gerektiğinde müşterek operasyon düzenlemek veya müşterek operasyonlara katılmak, bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ilgili mevzuatlarla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Müdürlük görev alanı; 27.04.2012 tarihli Bakanlık oluruyla Müdürlüğün görev sahası İstanbul sınırları içerisinde kalan Karadeniz ve Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı olarak belirlenmiş olup, söz konusu bölge Karadeniz de Karaburun’dan başlayıp Şile’ye, Marmara Denizin de ise Tuzla kıyılarından başlayıp Adaları da içine alan Silivri Burnu’na kadar olan alanı kapsamaktadır.

İletişim Bilgileri
Adres : Haydarpaşa Liman İçi Üsküdar/İSTANBUL
Tel       : 0216 550 80 53
Faks    : 0216 550 80 77
E-mail : istanbuldenizkim@ticaret.gov.tr