Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

06 Nisan 2023

Tarihçe ve Yerleşke:

05.11.1993 tarihli, 21749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) gereğince, İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü bağlantısı olarak 1993 yılında “Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü” adı altında, otomobil ithalatı ve yurt dışına giden ve gelen yolcuların yabancı plakalı araçları ile ilgili işlemlerin ivedilikle yapılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2474 sayılı “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatında Düzenlenme Yapılması Hakkında Karar” ile de Müdürlüğümüz adı “Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş olup, Yeşilköy Mahallesi, Yeni Havaalanı Caddesi No:1 Bakırköy’deki adresinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Müdürlüğümüzce otomotiv ürünlerinin ithalat/ihracat işlemleri, transit, antrepo, yolcu beraberi araç işlemleri yapılmaktadır.

İletişim Bilgileri:
Adres    : Yeşilköy Mahallesi, Yeni Havaalanı Caddesi No:1 Bakırköy/İSTANBUL
Tel         : 0 212 465 80 15-16
Faks      : 0 212 465 80 17
E-posta : istykoygm@ticaret.gov.tr