Sabiha GÖkçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

22 Ağustos 2019Tarihçe ve Yerleşke
Sabiha Gökçen Havalimanı 11.12.2000 tarihli 2000/1793 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Uluslararası Yolcu Giriş ve Çıkış kapısı olarak faaliyete başlamış 15.05.2004 tarihine kadar İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdürmüştür. Gümrük rejimlerine bağlı olarak 31.01.2001 tarihinde ilk olarak ihracat, 11.06.2001 tarihinde de ilk olarak ithalat işlemi yapılmıştır. 15.05.2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2004/7276 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile müstakil Gümrük Müdürlüğü haline gelmiş ve bu tarihten itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüğümüz denetiminde dört adet geçici depolama yeri, beş adet Gümrüksüz satış mağazası iki adet C Tipi Özel Antrepo olarak faaliyette olup; ayrıca Müdürlüğümüz denetimi altında bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali PGT kayıp, sahipsiz, buluntu eşya ambarı ve Yolcu Salonu Cep Ambarında bulunan eşyalarla ilgili 4458 sayılı Gümrük Kanunun ve bağlı Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat dahilinde tasfiye işlemleri yürütülmektedir.


İletişim Bilgileri
Adres: Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
K Binası Kat:2 Kurtköy/İSTANBUL
Tel: 0216 585 55 31 -
Faks: 0216 585 55 36
E-posta: istsbggm@gtb.gov.tr