Muratbey Gümrük Müdürlüğü

08 Kasım 2022Tarihçe ve Yerleşke

Müdürlüğümüz, 1983 yılında Sirkeci Gümrük Müdürlüğü’nün, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletme Müdürlüğü’ne hizmet vermesi için Halkalı’ya taşınması sonucu oluşan bir gümrük idaresidir. İlk önce Halkalı Giriş Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyete başlamış, 2000 yılında Halkalı Çıkış Gümrük Müdürlüğü ile 2006 yılında da Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü ile birleştirilerek faaliyetine devam etmiştir. Modernizasyon Projesi kapsamında İhracat ve Özet Beyan İşlemleri 20.11.2000, ithalat, Transit, Antrepo ve diğer gümrük işlemleri 27.11.2000 tarihinden itibaren bilgisayar ortamında yürütülmeye başlanılmıştır. 20.09.2010 tarihinden itibaren Halkalı Gümrük Müdürlüğü Merkezi Bilge sistemine dahil olmuştur. Çatalca’daki yeni gümrük kompleksi bünyesindeki Gümrük Müdürlüğü hizmet binası 21.03.2016 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Gümrüğümüzde; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Kanunun uygulanmasına dair Gümrük Yönetmeliği, gerek Gümrük gerekse Dış Ticaret ve sair mevzuat hükümlerine göre yayımlanmış Tebliğ’ler, Genelge’ler çerçevesinde, yurtdışından TIR ve Tren ile gelen ve giden eşyaların, ithalat ve ihracat işlemlerinin yanı sıra transit, antrepo, ikamet nakli, yolcu beraberi, takrir ve ATA karnesine ait gümrük işlemleri ikmal edilmektedir.
Gümrüğümüzden her türlü ihtisas gerektirmeyen ürünlerin ithalatı yapılmakla birlikte “yetkili olduğu ihtisas ürünleri” (50-63 fasıllar arasında yer alan Tekstil Ürünleri AB Menşeli olmayan ATR Dolaşım Belgesi ile giren 64. Fasılda yer alan eşyalar, düz cam, tekstil ürünleri, telsiz ve telekomünikasyon ürünleri, pil ve akümülatör ürünleri) ve diğer her türlü ithal işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İhracat işlemlerinin yoğunlukla tekstil ürünleri olmakla birlikte her türlü eşyanın ihracatı yapılmaktadır. Gümrüğümüzde iş hacmi zaman zaman yoğunluk kazanmakla birlikte, işlerin mevcut personelimizle günlük olarak yürütülmesine özen gösterilmektedir. Gümrüğümüzde işlem gören günlük TEK İdari Belge ve Özet Beyan işlem sayısı 2500 ila 3000 adet civarında gerçekleşmektedir.

İletişim Bilgileri
Adres    : Muratbey Mah Güzide Sok No:20 Çatalca/İSTANBUL
Tel         : 0212 778 11 80
                0212 778 11 62
                0212 778 11 54
Faks No : 0212 778 11 97
E-posta  : isthlkgm@ticaret.gov.tr