İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

08 Kasım 2022Tarihçe ve Yerleşke

Müdürlüğümüz 1992 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdüğü Karaköy'deki hizmet binasından önce Merkez Efendi Davutpaşa Cad. No:99 Topkapı İstanbul adresinde bulunan hizmet bınasına daha sonra 02.09.2013 tarihinde Aykosan Sanayi Sitesi Bedrettin Dalan Caddesi İkitellideki hizmet binasında, 27.08ç2019 tarihi itibariyle ise İstanbul Havalimanı Tayakadın Mah. Terminal Cad. Arnavutköydeki yeni hizmet bınasında hizmet vermektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.Sınıf Gümrük İdaresi olup, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun173 ve 175 inci maddelerinde düzenlenen, posta yoluyla Türkiye Gümrük bölgesine gelen , Türkiye'den gönderilen  veya Türkiye'ye iade edilen eşya, posta çantaları ve kolilerin; gümrük kontrolü, muayenesi ile ticari eşyanın diğer gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresidir. Posta yoluyla az da olsa ticari miktar arz eden erbabının , firmaların eşyaları da gelmekte olup; bu tür eşyalar için serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenmesi suretiyle serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanmaktadır. Mektup postası dışında kalan ve İstanbul İl Sınırları dışında yurdun değişik yörelerinde ikamet eden vatandaşlara teslim edilmek üzere ikametlerine en yakın olan 41 gümrükleme merkezine transit hükümleri çerçevesinde eşya sevkleri de yapılmaktadır. Bu sevk işlemleri Özet Beyan Modülünden düzenlenen Özet Beyan Formu (TRANSİT) ile yerine getirilmektedir. Her gün 40 değişik gümrükleme merkezine eşya sevki yapıldığından bu işlemler günlük iş yoğunluğunun büyük bir kısmını teşkil etmektedir. Ayrıca 2011/39 sayılı genelgeye göre cep telefonun, gıda takviye ürünü olan vitaminlerin , kozmetik ve gıda tüketim maddelerinin (çay,şeker,çikolata ,içki, sigara ve puro gibi ) posta yolu ile gelmesi mümkün bulunmamaktadır.

İletişim Bilgileri:
Adres    : Tayakadın Mah. Terminal Cad. No:1 Arnavutköy/İSTANBUL
Tel         : 0212 549 41 80
Faks      : 0212 612 08 03
E-posta : istpstgm@ticaret.gov.tr