İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

08 Kasım 2022
Tarihçe ve Yerleşke

Müdürlüğümüz (Mülga) İstanbul Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü bünyesinde kaçakçılığın men, takip ve tahkiki görevini yürütmekteyken, 21.02.1979 tarih ve 8-366/9755 sayılı Bakanlık Makam’ının onayı ile kurulmuş, Daha sonra da Makam’ın 28.06.1983 günlü onayı ile (Mülga) Başmüdürlük bağlantısı Merkez Kaçakçılık İstihbarat Gümrük Muhafaza Müdürlüğü olarak teşkilatlandırılarak hizmete devam etmiştir.
Bilahare Başmüdürlüğe bağlı Kaçak İstihbarat ve Takibat Şubesi ve Merkez Kaçakçılık İstihbarat Gümrük Muhafaza Müdürlükleri olarak yürütülen bu hizmet, bu iki Müdürlüğün birleştirilmesi ile 27.06.1995 tarih ve 4266 sayılı Makamın onayı ile Kaçakçılık İstihbarat Takibat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş, daha sonra da yapılan isim değişikliği ile Kaçakçılık, İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.
640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü adı altında yeniden isimlendirilmiş olup, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görev yapmaktadır. Bu doğrultuda,Bakanlık Makamının 24/05/2013 tarihli 1316 sayılı onayı ile ikisi merkez, sekizi bağlantı birimlerde (Sabiha Gökçen, Atatürk Havalimanı Yolcu salonu, Haydarpaşa, Ambarlı, AHL. Kargo, Halkalı, Pendik, Erenköy) konuşlandırılarak toplamda 10 Bölge Amirliği, bu Bölge Amirliklerine bağlı olarak 12 Kısım Amirliği oluşturularak görevini ifa etmektedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğümüz Adli Kolluk Görevlilerinin Görev ve Yetkileri kapsamında gerek personel, gerekse teçhizat ve donanım olarak zor şartlarda almış olduğu, ihbar, istihbarat ve şüphe üzerine bilgi toplamakta, yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu araştırma yaparak, kanunlar çerçevesinde kaçakçılık olayları ile ilgili soruşturmaların tamamlanmasına müteakip şüpheliler ile birlikte soruşturma dosyası ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirerek suç duyurusunda bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri
Adres         : Yeşilköy Mahallesi Atatürk Cad. No:4 Bakırköy/İstanbul
Tel              : 0 (212) 463 69 04
Fax             : 0212 465 77 18
E-posta      :
istanbulkim@ticaret.gov.tr
İhbar hattı : ALO 136