Pasaport Müdürlüğünde Yapılacak İşlemler İle İlgili Sunulacak Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar

23 Şubat 2024

1-PASAPORTUN KAYBEDİLMESİ, ÇALINMASI, HASAR GÖRMESİ, SAYFALARININ DOLMASI VE İSİM SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ DURUMLARINDA YAPILMASI GEREKENLER
 
Kişi doğrudan bağlı bulunduğu yerin il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne başvuruda bulunur ve Pasaportunun kalan süresi kadar olmak şartıyla pasaportu yenilenir.
 
2-PASAPORT FORMUNUN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
 
Mevcut kontenjanın düşümünün yapılması için Pasaport Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunulur.
Not: Müracaat yapılabilmesi için kaybedilen formun 60 gün olan geçerlilik süresinin dolmuş olması, süre dolmadıysa sürenin bitiminin beklenmesi gerekmektedir.
 
Ekler:
-Dilekçe (ıslak imzalı aslı)
- İmza Sirküleri Fotokopisi
- Protokol Dökümü (Kişinin e- Devletinden alınan)
      
3-PASAPORT FORMUNUN 60 GÜNLÜK SÜRE AŞIMINDA YAPILMASI GEREKENLER
 
Ekler:
Dilekçe (ıslak imzalı aslı)
- Form ve üst yazı asılları (Müdürlüğümüzce tarafınıza gönderilen)
- İmza Sirküleri Fotokopisi
 
4-PASAPORT YENİLEME İÇİN  YAPILMASI GEREKENLER
 
Ülkelerin vize rejimi nedeniyle Pasaport süresinin -6 aydan az kalması- durumunda firma  pasaportun yenilenebilmesi için Pasaport Müdürlüğüne dilekçe ile iptal başvurusunda bulunur.
 
Ekler:
Dilekçe (ıslak imzalı aslı)  
-İlgilinin halen çalışmakta olduğunu gösteren belge
  (Hesap fişi (SGK Sisteminden alınan) ve SGK uzun vade hizmet dökümü )
- İlgilinin halen ortaklığını gösteren belge
 (Örnek: Ticaret Sicil Gazetesi veya Hazirun Cetveli Noter Onaylı)
- Pasaport Fotokopisi (Sadece Fotoğraflı sayfa)
- İmza Sirküleri Fotokopisi
Not: Müdürlüğümüzce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir.
 
5-PASAPORT SAHİBİ OLAN YETKİLİNİN İŞTEN AYRILMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
 
Ekler:
Dilekçe (ıslak imzalı aslı)
- İşten Ayrılış Bildirgesi (Sgk’dan Barkodlu)
- Pasaport Fotokopisi (Sadece Fotoğraflı sayfa)
- İmza Sirküleri Fotokopisi
 
Not: Müdürlüğümüzce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir.
 
Önemli: İşten ayrılma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında 3 İŞ günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapmak firmanın yükümlülüğünde olup yapılmaması durumunda, firma yetkilileri 4 yıl müddetle İhracatçılara verilen Hususi Damgalı Pasaport  hakkından yararlanamaz.
 
Geç bildirim yapan firmanın diğer temsilcilerinin mevcutta kullandığı pasaportlar süresi bitinceye kadar kullanılır ve süre bitiminden sonra ceza süresi dolmadan başvuru yapamazlar.
 
6-PASAPORT SAHİBİ OLAN YETKİLİNİN ORTAKLIKTAN AYRILMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
 
Ekler:
Dilekçe (ıslak imzalı aslı)
- Ortaklığın Sona erdiğini gösteren belge (Örn: Ticaret Sicil Gazetesi veya   Hisse Devri Sözleşmesi Noter onaylı  veya Karar Defteri Noter onaylı veya Pay Defteri noter onaylı)
- Pasaport Fotokopisi ( Sadece Fotoğraflı sayfa)
- İmza Sirküleri Fotokopisi
 
Not: Müdürlüğümüzce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir.
 
Önemli: İşten ayrılma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında 3 İŞ günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapmak firmanın yükümlülüğünde olup yapılmaması durumunda, firma yetkilileri 4 yıl müddetle İhracatçılara verilen Hususi Damgalı Pasaport  hakkından yararlanamaz.
 
Geç bildirim yapan firmanın diğer temsilcilerinin mevcutta kullandığı pasaportlar süresi bitinceye kadar kullanılır ve süre bitiminden sonra ceza süresi dolmadan başvuru yapamazlar.
 
 
7-TEMSİLCİ DEĞİŞİKLİĞİ (Çalışan veya Ortak) DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
 
Ekler:
 -Dilekçe (ıslak imzalı aslı)
 -İlgilinin halen çalışmakta olduğunu gösteren belge
  (Hesap fişi (SGK Sisteminden alınan) ve SGK uzun vade hizmet dökümü )
- İlgilinin halen ortaklığını gösteren belge
 (Örnek: Ticaret Sicil Gazetesi veya Hazirun Cetveli Noter Onaylı)
 - Pasaport Fotokopisi ( Sadece Fotoğraflı sayfa)
 - İmza Sirküleri Fotokopisi
 
Not: Müdürlüğümüzce iptal işlemi gerçekleştikten sonra firmanın kontenjanı mevcutsa bağlı olduğu İhracatçı Birliğine yeni başvuru yapılması gerekmektedir.
 
8-TEMSİLCİNİN VEFAT ETMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
 
Ekler:
 - Dilekçe (ıslak imzalı aslı)
 - Ölüm Raporu
 - Pasaport Fotokopisi (Sadece Fotoğraflı sayfa)
 - İmza Sirküleri Fotokopisi
 
Not: Vefat durumlarında 3 iş günü içinde bildirim yapılması şartı yoktur ve firmaya ceza uygulanmaz.
 
9-UNVAN/NEVİ/TÜR DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
 
-İhracat Genel Müdürlüğü e-mail adresine ihrebys@ticaret.gov.tr bildirim yapılması gerekmektedir. Bakanlığımız kep adresi ticaretbakanliği@hs01.kep.tr.
Konu başlığına yeşil pasaport belirtilmesi önemlidir.
 
-Ayrıca üyesi olduğunuz birliğinize e-mail olarak bildirim yapılması gerekmektedir.
 
Ekler:
 -Dilekçe  (ilgili kurumlara hitaben)
 -Ticaret Sicil Gazetesi (Unvan değişikliğini gösteren)
 - İmza Sirküleri
 - Eski ve Yeni Vergi Levhası
İletişim: 0312 204 75 00 (İhracat Genel Müdürlüğü)
 
 
İSTANBUL PASAPORT VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
e posta : istanbulpasaport.dtim@ticaret.gov.tr
 
Dilekçeler –e-posta olarak değil- kargo veya elden teslim şeklinde yapılmalıdır.
(dilekçe ıslak imzalı)
 
Telefon No: 0212 454 08 20
 
Adres: Yenibosna Merkez Mah  Sanayi Cad Dış Ticaret Kompleksi D blok Kat:2  Yenibosna Bahçelievler İSTANBUL

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİLGİLER
 
1-İşten ayrılma veya ortaklıktan ayrılma durumlarında -3 İş günü- içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapmak firmanın yükümlülüğünde olup bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez. 
Geç bildirim yapan firmanın diğer temsilcilerinin mevcutta kullandığı pasaportlar süresi bitinceye kadar kullanılır ve süre bitiminden sonra ceza süresi dolmadan başvuru yapamazlar.
 
2- Müdürlüğümüzce onaylanan Hususi Damgalı Pasaport Formu sadece şahsın kendisine elden teslim edilir ya da birliğine yaptığı başvuru esnasında belirttiği adrese İadeli Taahhütlü posta olarak iletilir.
 
Not: Vekâletname veya Yetkilendirme yazısıyla farklı bir kişiye teslim yapılmamaktadır.
 
3- Müdürlüğümüzde sadece Talep Formu onayı yapılmaktadır. Onaylanmış Talep Formu ile kişi İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne Pasaport Başvurusunda bulunur.İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gitmeden önce yapılması gereken hususlar ve istenen belgeler formun arka yüzünde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Diğer hususlar için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 
4-Pasaportun Sayfalarının Dolması, Kaybolması, Çalınması, Hasar Görmesi, İsim Soy isim Değişikliğinde Kişi doğrudan bağlı bulunduğu yerin il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne başvuruda bulunur ve Pasaportunun kalan süresi kadar olmak şartıyla pasaportu yenilenir.
 
5-Müdürlügümüze sunmuş olduğunuz dilekçelerinizde yer alan imzaların müşterek/münferit yetkilendirme hususuna dikkat edilerek imzalanması gerekmektedir. İmzalar dilekçe ekinde sunulan imza sirkülerinden kontrol edilmektedir.
 
6- Müdürlüğümüzce eski pasaportların asılları teslim alınmamaktadır.
 
7-Hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır. Ancak eş ve çocukları şirket çalışanı yada ortağı ise yetkili olarak başvuruda bulunabilirler.