Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Kartı Başvuruları ve Ücretleri Hk.

13 Kasım 2023

Dış  Hatlara  Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki 5/1806 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip 18 Kasım 1961 tarihli ve 10961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Yönetmelik ve bahsi geçen Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan 08/05/2014 tarihli, 2014/1 sayılı Genelge ile 04/10/1991 tarihli, 1991/223 sayılı Genelge uyarınca milli emniyetimizi ve gümrük hatlarımızın korunması, gemilere giriş-çıkışın disiplin altına alınması amacıyla yabancı limanlara sefer yapan milli gemilerimizle limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemilere iş gereği veya başka geçerli sebeplerle girip çıkmak isteyen ilgililerin anılan yönetmeliğin 2 ila 10'uncu maddeleri gereği senelik ve geçici izin belgeleri almaları zorunluluğu bulunmaktadır.
           
Bu nedenle giriş kartı müracaatı yapmak isteyen firmaların başvuru yaparken dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

          a) 2020 yılında Ticaret Bakanlığı kurumsal kimlik tasarımı uyarınca yeni nesil kartlar basıldığından 2019 ve öncesi verilen kartların vizeleme işlemi yapılmayacak olup yeni kart başvurusu yapılması gerekmektedir. 2020 yılı sonrasında firmalara verilen kartların vizeleme işlemi yapılacak olup, GBT ve KBB sorgulaması olumlu olan şahısların Bölge Müdürlüğümüze müracaatında kartlarını beraberinde getirmesi gerekmektedir.  
         b) Firmanın eksik belge ibraz etmesi halinde başvuruları reddolunacaktır.
         c) İşten çıkarılan personele ait kartların Bölge Müdürlüğümüze teslimi gerekmektedir.
        d) Giriş Kartı müracaatları Mülki İdare Amirliğinden havale alındıktan sonra Bölge Müdürlüğümüze yapılacak olup, havale alınmayan dosyalar işleme alınmayacaktır.
      e) Yeni Kart ve Vizeleme işlemlerine ait ücretler Duyuruda belirtilmiş olup, başvuru esnasında ödendiğine ilişkin dekontun ibrazı gerekmektedir.

* Başvuru evrakları, 01/12/2023 -29/12/2023 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğümüze teslim edilecektir.
* Bölge Müdürlüğümüzce, GBT ve KBB sorgulaması olumlu olan şahısların vizeleme (bandrol) işlemi ile Kart Basımı yapılacak olup, anılan Yönetmeliğin 2. maddesi gereğince yeni belgelerin Mart ayı sonuna kadar alınması gerektiğinden 31.03.2024 tarihinden sonra Vizeleme ve Kart Basım işlemi yapılmayacaktır.
 

VİZELEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
FİRMA İÇİN:
*Ticaret Sicil Gazetesi (Faaliyet alanını gösterir kısım mutlaka olacaktır.)
*Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli)
*Vergi Levhası
*Vekâletname
*İmza Sirküleri

 
PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 aylık)
(Vize başvurusu yapılan personelin isminin işaretlenmesi)
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
* İkametgâh Belgesi (Geçerli Tarihli)
*Banka Dekontu
 
 
KART BAŞVURUSU YAPACAK FİRMALAR İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
FİRMA İÇİN:
*Ticaret Sicil Gazetesi (Faaliyet alanını gösterir kısım mutlaka olacaktır.)
*Faaliyet Belgesi (Yeni tarihli)
*Vergi Levhası
*Vekâletname
*İmza Sirküleri
 
PERSONEL İÇİN:
*SGK Bildirimi (Son 2 Aylık)
(Kart başvurusu yapılan personelin isminin işaretlenmesi)
*İkametgâh Belgesi aslı (Geçerli Tarihli)
*Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
*1 adet Vesikalık fotoğraf (Arka yüzüne T.C. ve Firma adıyla)
*Banka Dekontu


Bölge Müdürlüğümüzce firmalara verilen Dış Hatlara Sefer yapan Gemilere Giriş Çıkış Belgesi 2024 yılı Ücretleri;

Vizeleme İşlemlerinde Bandrol İşlemi (Bandrol başına)  : 100 TL      (KDV Dahildir)
Yeni Kart İşlemlerinde yeni kart işlemi (Kart başına)      :  240  TL      (KDV Dahildir)

olarak belirlenmiştir.
 
Not: Kart başvurusu olumlu sonuçlananların kartlarını Bölge Müdürlüğümüzden teslim alması gerekmektedir.
 
Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş Çıkış Senelik İzin Belgesi Hesap Numarası;
Ticaret Bakanlığı
Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü
Ziraat Bankası ANKARA Kamu Kurumsal Şubesi
Hesap No: 13517898-5170
İBAN: TR650001001745135178985170