Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi

22 Mart 2021
TARİFE POZİSYONU EŞYANIN İSMİ
04.01-04.06 Pozisyon metinleri
0409.00 Tabi bal
04.10 Pozisyon metni
1106.20.10.00.00 Başka maddeler katılmış (denatüre)
11.08 Pozisyon metni
12.08 Pozisyon metni
13. FASIL Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
15. FASIL Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar 
17. FASIL Şeker ve şeker mamulleri
18. FASIL Pozisyon metinleri (18.01 hariç)
19. FASIL Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
20.07, 20.08, 20.09 Pozisyon metinleri
21. FASIL Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
22.01 Pozisyon metni
22.02 Pozisyon metni
2205.90 Pozisyon metni
22.07 Pozisyon metni
22.08 Pozisyon metni (Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar hariç) 
22.09 Pozisyon metni
23. FASIL Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler (2309.10 hariç)
25. FASIL Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento (25.03-25.05, 25.07, 25.09, 25.13-25.18 hariç) 
26.18-26.21 Pozisyon metinleri
27. FASIL Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar (27.01-27.05, 27.16 hariç)
28. FASIL Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29. FASIL Organik kimyasal ürünler
3002.10.95.00.00 İnsan menşeli olanlar
3002.10.99.00.00 Diğerleri
3002.90.50 Fermentler
31. FASIL Gübreler
32. FASIL Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikleri; macunlar; mürekkepler (32.13, 32.15 hariç)
33. FASIL Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları (Perakende satılacak halde olması halinde 33.04-33.07 hariç)
34. FASIL Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları. (34.01, 34.05, 34.06 hariç)
35. FASIL Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler (3506.10 hariç)
38. FASIL
Formun Üstü
Muhtelif kimyasal maddeler (38.18, 38.22 hariç)
Formun Altı
39. FASIL Plastikler ve mamulleri (3917.40, 39.22-39.26 pozisyonlarında yer alanlar hariç)
40.01-40.08 Pozisyon metinleri
41.15 Pozisyon metni
44.05, 44.10, 44.11 Pozisyon metinleri
47. FASIL Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) (47.07 hariç)
48.01, 48.02, 48.04, 48.05 48.10, 48.11 Pozisyon metinleri
50.04-50.07 Pozisyon metinleri
51.06-51.13 Pozisyon metinleri
52. FASIL Pamuk (52.01, 52.02 hariç)
53. FASIL Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01-53.05 hariç)
54. FASIL Sentetik ve suni filamentler
55. FASIL Sentetik ve suni devamsız lifler. 
56.02-56.05, 56.07 Pozisyon metinleri
58. FASIL Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler
59. FASIL Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.01, 59.04, 59.05, 59.08-59.10 hariç)
60. FASIL Örme eşya
68.06, 68.14, 68.15 Pozisyon metinleri
69.02, 69.03, 69.07, 69.08 Pozisyon metinleri
70. FASIL Cam ve cam eşya (70.01, 70.02, 70.06-70.11, 70.14, 70.16 hariç)
71. FASIL Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar (71.01-71.06, 71.16-71.18 hariç)
72. FASIL Demir ve çelik
73.04-73.06 Pozisyon metinleri
74. FASIL Bakır ve bakırdan eşya (74.15-74.19 hariç)
75. FASIL Nikel ve nikelden eşya
76. FASIL Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.08-76.16 hariç)
78. FASIL Kurşun ve kurşundan eşya (7806.00.50.00.00 hariç)
79. FASIL Çinko ve çinkodan eşya (7907.00.10.00.00 hariç)
80. FASIL Kalay ve kalaydan eşya (8007.00.50 hariç)
81. FASIL Diğer adi metaller; sermetler, bunlardan eşya
9001.40, 9001.50 Pozisyon metinleri