Laboratuvar Müdürlüğümüz TÜRKAK Tarafından 19 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur.

08 Temmuz 2020

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 


Bu çerçevede, Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü 28.11.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, 19.03.2020 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 19 olan akredite metot sayısını 19 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 38 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.


İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.

 1. Tahıl ve tahıl ürünleri- Rutubet Tayini- TS EN ISO 712
 2. Yağlı Tohum Küspeleri- Yağ Tayini- TS EN ISO 734
 3. Tahıllar, Baklagiller ve Yan ürünler-Kül Tayini-TS EN ISO 2171
 4. Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar-Peroksit Sayısı Tayini-TS EN ISO 27107
 5. Metalik Malzemeler-Rockwell Sertlik Deneyi (HRC)-TS EN ISO 6508-1
 6. Grafit Malzemeler-Kül Miktarının Tayini-TS 3961
 7. Tekstil-Tekstil Liflerinin Tanınması Metotları-TS 4739
 8. Plastikler-Film ve Levhalar-Mekanik Tarama Metodu ile Kalınlık Tayini-TS 7685 ISO4593
 9. Motorin- Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması-ASTM D445
 10.  Motorin-Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi ASTM D4052
 11. Asetik Asit-Asetik Asitin Nicel Tayini-TS EN 13194
 12. Toz Haline Getirilebilen Organik Maddeler-Erime Noktası Tayini- TS 8394
 13. Gofret ve Büskiviler-Nişasta ve Nişasta Hidrolizatlarının Tayini-Commission Regulation 118/2010
 14. Tekstil-Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Genel Test Prensipleri-TS EN ISO 1833:1
 15. Tekstil-Kantitatif Kimyasal Lif Analizi-AATCC-20A Test Analizi No: Metot No:2
 16. Motorin-Kükürt(S) Miktarı Tayini Morötesi Floresans Yöntemi-TS EN ISO 20846
 17. Plastikler-Diferansiyel Taramalı Kalorimetri(DSC) Erime Sıcaklığının Belirlenmesi TS EN ISO 11357-3
 18. Metalik Malzemeler-Vickers Sertlik Deneyi(HV1)-TS EN ISO 6507-1
 19. Tekstil- Birim Uzunluktaki İplik Sayısının Tayini-TS 250 EN 1049-2 Metot C

Bilginize sunulur.