2020 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ön Kayıt Başvuruları Hk.

15 Ekim 2020

Bakanlığımız Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.10.2020 tarihli ve 58176190 sayılı yazıları doğrultusunda 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 2020 yılında Ankara'da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların, 16.10.2020-04.11.2020 tarihleri ve 09:30-12:00/13:00-16:00 saatleri arasında Bölge Müdürlüğümüze (başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle) birlikte şahsen müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 

Bahsi geçen yazıda, belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırmayan adayların sonraki sınav müracaatlarının kabul edilmeyeceği, başvuruda sınav öncesi istenilen belgeler ile adayların beyanının esas alınacağı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 inci maddeleri ile geçici 6/1 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan koşulları taşımadığı halde sınava giren adayların sınavlarının geçersiz sayılacağı ve sınava ilişkin diğer koşulların Bakanlığımız resmi web sitesi "www.ticaret.gov.tr" adresinde ayrıca duyurulacağı bildirilmiştir.
 

Diğer taraftan; gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcısı adaylarının varsa sınavlarda önlem alınmasını gerektirecek özür durumu ve özür grubuna ilişkin bilgilerin de gerekli raporu ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, başvurular sırasında Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığınca bildirilmiş olan önlemlere uyulması önem arz etmektedir.
 

Bilginize sunulur.

Başvuru Formu