Bölge Müdürü

24 Nisan 2020Yalçın ÖZDEN
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü 

1967 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde  doğmuştur. 1986 yılında Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksek Okulu Gümrük İşletme Bölümünü (Ön Lisans), 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini (İşletme Bölümü), 1994 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir.

1986 yılında Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başlamış,  sırasıyla; 1997 yılında Gümrük Şefi, 2007 yılında Gümrük Müdür Yardımcısı, 2012 yılında Gümrük Müdürü, 2015 yılında Bölge Müdür Yardımcısı, 2017 yılında Bölge Müdürü olmuştur. Memuriyet süresi boyunca Ankara, Samsun, Karaman, Ardahan, Edirne, İstanbul, Şırnak illerinde yukarıda sayılan unvan ve kadrolarda görev yapmıştır.

İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü olarak görev yapmakta iken Bakanlık Makamının 18.07.2019 tarihli 68 sayılı Onayları ile İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görevine vekaleten görevlendirilmiş olup, 08.04.2020 tarihinde 2020/125 sayılı Karar ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince Bölge Müdürü olarak atanmıştır.