Bölge Müdür Yardımcıları

26 Şubat 2024
  ADEM DEMİRCİ 1991 yılında Gebze’de doğmuştur. Aslen Giresun-Şebinkarahisarlıdır. İlköğretim ve Lise öğrenimi Şebinkarahisar’da tamamlamıştır. 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümünden, 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. 2015 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı olarak kamu görevine başlamış, yapılan yeterlik sınavında başarı gösterdikten sonra 10.11.2020 tarihli 2020/528 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Müfettişliğine atanmıştır. Marmara Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programına devam etmektedir. Bakanlık Makamının 31.01.2022 tarihli ve 8 sayılı Onayı ile vekaleten Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
          CENGİZ ÜSTÜNEL            
1968 yılında Silifke’de doğmuştur. İlk ve ortaokulu Silifke’de lise öğrenimini ise Akşehir’de tamamlamış, 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. 1992 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında İhracat Kontrol Memuru olarak göreve başlamış, sırasıyla 1994-2000 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni 2000-2002 yılları arasında Grup Başkanı 2002-2011 yılları arasında Bölge Müdür Yardımcısı, 2011-2019 yılları arasında ise Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 23 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Bakanlık Makamı Onayı ile Bölge Müdürlüğümüze Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan ÜSTÜNEL evlidir.
ERHAN ERBİL   1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılında T. Halk Bankası A.Ş.’de uzman yardımcısı olarak 9 ay çalışmış, ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2017 yılında açmış olduğu Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı sınavında başarılı olarak 05.10.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı olarak atanmış olup, 2021 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstermesi üzerine 09.04.2022 tarihli ve 2022/142 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Müfettişliğine atanmıştır. Bakanlık Makamının 30.01.2024 tarihli ve 33 sayılı Onayı ile vekaleten Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Evli olup, İngilizce bilmektedir.

         HASAN UZUN                    

1971 yılında Köprübaşı/Trabzon’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Trabzon’da tamamlamış, 1993 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden ve 2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 1994-2001 yılları arasından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan UZUN, 2001 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığında Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2007 yılından 2009 yılına kadar Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Trabzon Grup Başkanlığında Grup Başkanı olarak görevini sürdürmüş ve 2009 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı Marmara Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 23/08/2019 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan UZUN evlidir.
H.HÜSEYİN    KANBUROĞLU 1964 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul’da, Lisans eğitimini İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde, Lisansüstü eğitimini ise İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde tamamlandıktan sonra 03.12.1986 tarihinde Stj. Gümrük Kontrolünü olarak başlayan mesleki süreç sırasıyla Gümrük Kontrolörü ve Gümrük Başkontrolörü olarak devam etmiş ( bu dönemde Gümrük Kontrolörleri İstanbul Grup Başkanlığı görevi de icra edilmiştir. ) 10.08.1998 tarihinde Gümrük Müdürü kadrosuna atanmıştır. Bu tarihten itibaren 2012 yılı Şubat ayına kadar İstanbul ve Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün çeşitli bağlantılarında Gümrük Müdürü olarak görev yapmış ve belirtilen tarihten itibaren İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak ve 27.08.2021 tarihinden itibaren Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Evli ve üç çocuk babası olan KANBUROĞLU İngilizce bilmektedir.
MEHTAP ARDIÇ TİREN 1982 yılında Ankara’da doğmuştur. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden 2005 yılında yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Ayrıca, aynı Üniversitenin Çift Anadal Programına kabulü sayesinde yüksek öğrenimini, İşletme Bölümünden de mezun olarak tamamlamıştır. 2007 yılında (Mülga) Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmış ve 2010 yılında Gümrük Uzmanı unvanını kazanmıştır. Merkez teşkilatında, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Genel Müdürlüğünde Ticaret Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2020 yılından itibaren Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdür Yardımcısı V. olarak görevini sürdürmüştür. Son olarak, Bakanlık Makamının 30.01.2024 tarihli ve 33 sayılı Onayı ile Bölge Müdür Yardımcısı V. olarak İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevlendirilmiştir. Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında; dış ticaret, kıymet, vergilendirme, menşe, tarife, ekonomik etkili gümrük rejimleri ile transit ve ticaretin kolaylaştırılması alanında çalışmalar yürütmüştür. Evli ve bir çocuk annesi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
MUHAMMET TURSUN  1990 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamış, 2012 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünden ve 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden onur derecesi ile mezun olmuştur. Kamu görevine başlamadan önce 12.12.2012 ile 31.05.2013 tarihleri arasında askerlik hizmetini yerine getirmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2014 yılında açmış olduğu Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı sınavında başarılı olarak 23.02.2015 tarihinde Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı olarak atanmış olup, 2019 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstermesi üzerine 04.03.2020 tarihli ve 2020/90 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Müfettişliğine atanmıştır. Bakanlık Makamının 31.01.2022 tarihli ve 8 sayılı Onayı ile vekaleten Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Evli olup, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.