Bölge Müdür Yardımcıları

07 Eylül 2021

 

 
CENGİZ ÜSTÜNEL            
1968 yılında Silifke’de doğmuştur. İlk ve ortaokulu Silifke’de lise öğrenimini ise Akşehir’de tamamlamış, 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. 1992 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında İhracat Kontrol Memuru olarak göreve başlamış, sırasıyla 1994-2000 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni 2000-2002 yılları arasında Grup Başkanı 2002-2011 yılları arasında Bölge Müdür Yardımcısı, 2011-2019 yılları arasında ise Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 23 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Bakanlık Makamı Onayı ile Bölge Müdürlüğümüze Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan ÜSTÜNEL evlidir.
CEYLAN YİĞİT                  
1985 yılında Adana’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Adana’da tamamlamış, 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Aynı yıl Gümrük Müsteşarlığı Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Stajyer Gümrük Kontrolörü olarak göreve başlamış olup 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine, 2020 yılında ise Ticaret Başmüfettişliğine atanmıştır. 2016 yılında başladığı Galatasaray Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programına, yurtdışı eğitime kabul edilmesi nedeniyle devam edememiştir. 2018 yılında Londra’daki Kingston Üniversitesi’nde MBA Yüksek Lisansını üstün başarı derecesi ile tamamlamıştır. 14.11.2018 tarihinden itibaren Bakanlık Makamı Onayı ile vekaleten atandığı Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olup iyi derecede ingilizce bilmektedir.
ERAY DAĞNIK                  
1983 yılında Susurluk/Balıkesir’de doğmuştur. İlk ve ortaokulu Balıkesir’de, lise öğrenimini ise Çanakkale’de tamamlamıştır. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. 2007-2010 yılları arasında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmıştır. 2010 yılında Teftiş Kurulunda Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış olup, 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Müfettişi, 2020 yılında ise Ticaret Başmüfettişi olarak atanmıştır. Evli olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
GÜNGÖR YILDIRIM       1985 yılında Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde doğmuştur. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Yozgat’da tamamlamıştır. 2008 yılında Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Müfettişi olarak atanmıştır. 2017-2018 yıllarında Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bünyesinde Gümrük İnceleme ve Soruşturma Grup Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Teftiş Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kara Para Aklama ile Mücadele konusunda Fransa Gümrük İdaresi nezdinde çalışmalarda bulunan sayın Yıldırım, Bakanlık Makamı Onayı ile vekaleten Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olup 2021 yılında Ticaret Başmüfettişi olarak atanmıştır. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 
HASAN UZUN                    
1971 yılında Köprübaşı/Trabzon’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Trabzon’da tamamlamış, 1993 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden ve 2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 1994-2001 yılları arasından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan UZUN, 2001 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığında Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2007 yılından 2009 yılına kadar Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Trabzon Grup Başkanlığında Grup Başkanı olarak görevini sürdürmüş ve 2009 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı Marmara Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 23/08/2019 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan UZUN evlidir.
H.HÜSEYİN KANBUROĞLU 1964 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul’da, Lisans eğitimini İ.Ü. İktisat Fakültesi’nde, Lisansüstü eğitimini ise İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde tamamlandıktan sonra 03.12.1986 tarihinde Stj. Gümrük Kontrolünü olarak başlayan mesleki süreç sırasıyla Gümrük Kontrolörü ve Gümrük Başkontrolörü olarak devam etmiş ( bu dönemde Gümrük Kontrolörleri İstanbul Grup Başkanlığı görevi de icra edilmiştir. ) 10.08.1998 tarihinde Gümrük Müdürü kadrosuna atanmıştır. Bu tarihten itibaren 2012 yılı Şubat ayına kadar İstanbul ve Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün çeşitli bağlantılarında Gümrük Müdürü olarak görev yapmış ve belirtilen tarihten itibaren İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak ve 27.08.2021 tarihinden itibaren Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Evli ve üç çocuk babası olan KANBUROĞLU İngilizce bilmektedir.
HÜSNÜ KEMAL AKGÜL      
1959 yılında Ankara’da doğmuş, ilkokulu İstanbul, ortaokulu ve lise öğrenimini ise Ankara’da tamamlamış olup, A.Ü. İşletme Fakültesinden mezundur. 1978 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığında memur olarak göreve başlamıştır. Gaziantep Gümrük Müdürlüğü görevinde iken Bakanlık Makamının 23.08.2019 tarih ve 93 sayılı Onayları ile  vekaleten Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiş yine Bakanlık Makamının 23.08.2021 tarihli, 2021/174 sayılı Onayları ile Bölge Müdürlüğümüze Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Evli olan AKGÜL bir çocuk babasıdır.
NİHAT YENİARAS       1963 yılında Kars’ta doğmuştur. İlkokulu Kars’ta ortaokul ve lise öğrenimini ise Ankara’da tamamlamış, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1986 yılında Sümerbank’ta İhracat Dairesi Başkanlığında ihracat memuru olarak göreve başlamıştır. 1989 yılında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Tedarik İkmal Müdürlüğü İthalat Şubesinde Uzman ve İthalat Müdürü olarak görev yapmıştır. 1999 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesine Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 2003 yılında Zonguldak Filyos Serbest Bölge’de Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında Adapazarı İpekyolu Serbest Bölgesi Bölge Müdürü ve 2005 yılında ise Ankara Anadolu Serbest Bölge Müdürü olarak atanmıştır. 2007 yılında Ankara Anadolu Serbest Bölge Müdürlüğü’nün kapatılmasını müteakip 2007 yılında İç Anadolu Bölge Müdür Yardımcılığına atanmış olup 2014 yılında ise Marmara Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
ÖZGE DEMİREL                
1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden başarıyla mezun olmuştur. 25 Aralık 2002 tarihinde Gümrükler Genel  Müdürlüğünde Gümrük Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Özge DEMİREL, yeterlilik sürecini başarıyla  tamamlayarak 2006 yılında Gümrük Uzmanı olarak atanmıştır. 12 Ocak 2015 tarihinden itibaren Bölge Müdürlüğümüzde  Şube Müdür Vekili olarak geçici görevlendirilen DEMİREL, 12 Ekim 2016 tarihinde Bakanlık Makamının Onayı ile  vekaleten Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Bakanlık düzeyinde özellikle otomasyon sistemleri ile ilgili  olarak yürütülen çeşitli çalışma ve projelerde görev almış; mesleki konularda çeşitli dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Evli olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Dr. YASEMİN GÖRÜM     
1966 yılında Düzce’de doğmuştur. İlk ve orta eğitimini İstanbul’da tamamlamış, 1995 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakultesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakultesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisansını, 2006 yılında aynı üniversitenin Siyasal Bilimler Fakultesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktorasını tamamlamıştır.  1996 yılında, Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME’de Uzman yardımcısı olarak göreve başlamış, sırasıyla 2004 yılında İGEME İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı, 2011 yılında Ekonomi Bakanlığı Marmara Bölge Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 23 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Bakanlık Makamı Onayı ile Bölge Müdür Yardımcısı olarak atanan Sn GÖRÜM, 2010 yılından bu yana, Galatasaray Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “Uluslararası Ticaret Kuramı, Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları, DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması, Ülke Bölge İncelemeleri, Dış Ticaret Stratejileri” konularında yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir.
NOT : İsimler alfabetik sıralıdır.