2016 Yılı Uzlaşma İstatistikleri

31 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” kapsamında 2016 yılı itibarıyla Bölge Müdürlüğümüz Uzlaşma Komisyonuna yapılmış olan toplam 2710başvurudan 137 adedi red edilmiş, 447 sinin işlemi devam etmektedir.Görüşülen dosyalar itibariyle uzlaşma oranı %96'dır.

2016 YILI UZLAŞMA VERİLERİ
Uzlaşma Başvuru Sayısı Red İşlemi Devam Eden Dosya Sayısı Uzl. Temin Edilemeyen Uzlaşması Sağlanamayan Uzlaşması Sağlanan
2710 137 447 24 50 1592