“Ticarete İvme Kazandıranlar, Dış Ticaret ve Gümrük Tarife Mevzuatı Uygulamaları, Gıda Ürünleri Çalıştayı” Düzenlendi

23 Ağustos 2019

Bakanlığımız ve İstanbul Ticaret Odası tarafından 26 Haziran 2019 tarihinde "Ticarete İvme Kazandıranlar, Dış Ticaret ve Gümrük Tarife Mevzuatı Uygulamaları, Gıda Ürünleri" konulu Çalıştay düzenlenmiştir.

Söz konusu Çalıştay’ın açılış konuşmaları Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ ve İTO Yönetim  Kurulu  Başkan Yardımcısı Sayın İsrafil KURALAY tarafından yapılmış olup, Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Güngör YILDIRIM ve İstanbul Laboratuvar Müdürü Sayın Muharrem Yılmaz ve Müdürlükte görevli Kimyagerler ve Birim Sorumluları ile özel sektör temsilcileri tarafından konuşmalar ve sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ yaptığı konuşmasında; Gümrük Laboratuvarlarının teknik ve idari konularda geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiş, ayrıca gümrük işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Bakanlığımızca yürütülen “kağıtsız ihracat” gibi dijitalleşmeye yönelik uygulamalardan söz etmiştir.