6. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi 25-26 Ağustos 2021 Tarihlerinde İstanbul’da Gerçekleştirildi

31 Ağustos 2021

Ekonomi dünyası, kamu ve lojistik sektörünün temsilcilerinin güçlü katılımıyla altıncısı gerçekleştirilen Ekonomi ve Lojistik Zirvesine, Bölge Müdürümüz Sayın Yalçın ÖZDEN tarafından konuşmacı olarak katılım sağlandı.

Sayın ÖZDEN konuşmalarında; özellikle birçok ülke için kara, deniz, havayolu ve boru hattının geçiş yolu olması nedeniyle ülkemizde lojistik sektörünün öneminin her geçen gün arttığından bahisle, son yıllarda hızla gelişen bilgi teknolojileri ve dijitalleşme trendlerinin, diğer sektörler gibi lojistik sektörünü de hızla etkilediğini, Bakanlığımızca yakın zamanda hayata geçirilen Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Varış Öncesi Gümrükleme, İhracatta Kağıtsız Gümrük Uygulaması, Liman Tek Pencere Sistemi, İhracatta Yerinde Gümrükleme, İzinli Gönderici gibi dijital proje ve uygulamaların lojistik işlemlerde verimliliği ve etkinliği arttırarak zaman ve maliyetten tasarruf sağladığını, bu sayede firmalarımızın rakip ülkelerle rekabet edebilme kapasitesinin geliştirildiğini ifade etti.

Covid-19 salgının dış ticaret ve gümrük işlemleri üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulmasını sağlamak üzere Bakanlığımızca gerekli tedbirlerin ivedi ve kademeli bir biçimde hayata geçirildiğinden bahseden ÖZDEN; Türkiye’nin lojistik performansının daha da iyileştirilmesine yönelik olarak Bakanlığımızın çizdiği yolda, Bölge Müdürlüğümüzün tüm paydaşlarımızla etkin bir iletişim halinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.