5. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi 30 Eylül 2020 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi

01 Ekim 2020

Ekonomi, kamu ve lojistik sektörünün bir araya geldiği zirveye konuşmacı olarak katılım sağlayan Bölge Müdürümüz Sayın Yalçın ÖZDEN konuşmalarında; gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen dijital projelerden söz ederek, pandemi sürecinin dış ticaret ve gümrük işlemleri üzerindeki olası etkilerini asgariye indirmek amacıyla Bakanlığımızca alınan önlemlerden, ihracatı kolaylaştıran yenilikler ile gümrük kapılarında ve dış ticarette hayata geçirilen uygulamaların lojistik sektörüne olumlu ve koruyucu etkilerinden bahsetti.